Móc cẩu Palang Hook 1 tấn
Puly móc cẩu Sheave 1 tấn
bảo vệ dòng
Công tắc hạn vị hành trình